Skadegörelse på planteringar efter Långgatan.

En markant ökning av skadegörelse, klotter och buskörning i kommunen

Det är så tråkigt att se att skadegörelsen har ökat i vår kommun. Platser som vi ser är särskilt utsatta är rastplatsen vid OK/Q8 och Nabban i Alfta. 

De offentliga toaletterna vid rastplatsen i Alfta (Krangatan 3 vid Ok/Q8 och Linbageriet) stängs tillsvidare p.g.a. upprepad skadegörelse. Händelserna är polisanmälda.

Platser som vi ser är särskilt utsatta är rastplatsen och Nabban i Alfta. Det handlar ofta om körning med fordon på gräsytor, nedskräpning, klotter, skadegörelse eller försök till eldning/sprängning av soptunnor.

Klotter

 I Edsbyn är Raggarparkeringen, Öjeparken och Celsiusområdet särskilt drabbat. Det handlar även där om eldning/sprängning av papperskorgar, sönderbrutna parkeringsplankor, eldning och förstörelse på scenen i Öjeparken, klotter (hakkors bl.a.), buskörning, nedskräpning och förstörda planteringar.

En av de mest kostsamma skadegörelserna är på busskurarna. Under 2020 uppgick kostnaderna till 100 000 kr bara för reparationer av busskurar.

Kostnaderna för Rastplatsen i Alfta beräknas till 15 000 kr.
Papperskorgar till ett värde av 12 000 kr har eldats upp.
Bänkbord/bänkar till ett värde 8 000 kr har reparerats eller bytts ut p.g.a. eldning eller ristning med kniv i träytan. Utöver detta tillkommer timkostnaden för personalen.

Detta är inget som de flesta invånare ser då det mesta blir åtgärdat tidigt på morgonen både helger och vardagar.

Vi hoppas på att denna trend ska vända!

/Personalen på Gata/park

Senast uppdaterad