Erbjudande om kontroller av avlopp, ventilation och brandskydd kommer varken från kommunen eller HelsingeVatten

Just nu ringer ett företag runt till villaägare i Ovanåkers kommun och erbjuder kontroller av avlopp, ventilation och brandskydd. Ovanåkers kommun och HelsingeVatten har inget med detta företag att göra och de arbetar inte på uppdrag av oss.

  • Tillsyn av ventilation i enbostadshus utan hyresgäster ansvarar inte kommunen för. Det är byggnadens ägare som ska se till att funktionskontroll av ventilationssystem utförs.
  • Enskilda avlopp förelägger kommunen byggnadens ägare om åtgärd om anläggningen fungerar (filtrerar) dåligt.
  • Brandskydd kontrolleras av sotningsväsendet enligt lagstadgat intervall.

Senast uppdaterad