En flicka som håller sina föräldrars händer

Familjerådgivning – Vi hjälper er att hitta en framkomlig väg

De flesta relationer utsätts någon gång för tvivel, oinfriade förväntningar, slitningar och svårigheter. Hos familjerådgivningen kan ni få professionell samtalshjälp för att finna nya möjligheter och lösningar på problem och konflikter.

Familjerådgivningen kan vara ett stöd för er att

  • lyssna på och prata med varandra på ett bättre sätt
  • bättre förstå och acceptera sig själv och andra
  • finna möjligheter att hantera problem och konflikter
  • hitta vägar till förändring.

Familjerådgivningen har absolut sekretess, för inga journaler och du har möjlighet att vara anonym.

Tidsbokning

Om du vill ha familjerådgivning vänder du dig direkt till en familjerådgivare och bokar en tid.

Telefonnummer: 0278-255 00

Mer information finns på ovanaker.se/familjeradgivning

Senast uppdaterad