Film om Biosfärområdet Voxnadalens arbete

Biosfärområde Voxnadalen bidrar till genomförandet av Agenda 2030 och arbetar med tre fokusområden – skog, vatten och det öppna kulturlandskapet. Nyfiken på att veta mer? Se filmen om arbetet med fokusområdena.

Film om vårt arbete med de tre fokusområdena

Senast uppdaterad 2019-12-12 11.47