Svenska flaggan

Flaggning vid kommunhuset

Eftersom kommunhusets flaggstång för tillfället befinner sig på en inhägnad byggarbetsplats kunde flaggan inte hissas vid de senaste flaggdagarna. Självklart flaggade vi i Öjeparken. Flaggning vid kommunhuset kommer att återupptas så snart det är möjligt.

Kommunens officiella flaggstänger är placerade vid

Kommunkontoret, Långgatan 24, Edsbyn och i Öjeparken, Edsbyn.

Övriga verksamheter som vill flagga på allmänna flaggdagar eller vid andra flaggtillfällen, och som har personalresurser för detta, ansvarar själva för att flaggan hissas och halas. Respektive förvaltningschef kan besluta om flaggning vid övriga kommunala byggnader.
Det finns inga lagbestämmelser som reglerar när den svenska flaggan ska hissas och halas. Vad som allmänt tillämpas är rekommendationer som grundar sig på lång tradition.

Senast uppdaterad