Flera fall av harpest i Gävleborgs län

Sedan början av juli har 33 fall av harpest (tularemi) anmälts i Gävleborg. De flesta har insjuknat i trakterna kring Ljusdal. Vi har även fått in enstaka fall från bland annat Delsbo, Bergby och Gävle.

Smittskyddsläkare Signar Mäkitalo informerar att smitta kan ske till exempel genom:

  • bett av en smittad mygga eller annan insekt
  • direkt beröring med ett smittat djur
  • inandning av damm, förorenat med sjuka djurs urin eller avföring
  • intag av smittat vatten.

Symtom
Vid tularemi insjuknar patienten akut med hög feber, huvudvärk och illamående. Om man har smittats via direktkontakt med ett sjukt djur (ofta hare) eller via insektsbett, uppstår i regel ett sår lokalt, och de näraliggande lymfknutorna förstoras och blir ömma.

Personer som har smittats via luftvägarna insjuknar i lunginflammation. Vid intag av smittat vatten insjuknar man även med sår i munnen och svalget, skriver Region Gävleborg på sin webbplats.

Information om harpest på Folkhälsomyndighetens webbplats.länk till annan webbplats

Senast uppdaterad 2019-08-09 12.45