Foderförmedling

Det råder foderbrist i länet samtidigt som det finns marker som skulle kunna skördas och användas som foder. Anmäl dig här om du behöver foder och om du har marker som kan skördas.

Den mycket torra och varma försommaren har inneburit att tillväxten av bland annat gräs som behövs som både sommarbete och vinterfoder blivit betydligt sämre än normalt. Läget är mycket besvärligt för många lantbrukare med torra beteshagar och vallskördar som inte kommer räcka för att täcka vinterbehovet. Eftersom torkan drabbat i stort sett hela landet och även närliggande länder kan det även bli svårt att få tag på tillräckligt med foder från andra håll.

Foderbristen riskerar även att leda till ett djurvälfärdsproblem.

Länsstyrelsen förmedlar kontakten mellan markägare och lantbrukare med djur.

Anmälan: Intresse för att upplåta fodermarker och intresse för att hitta mark att skördalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Åtgärder för att mildra foderbristen

  • Utnyttja alla marker till bete och skörd. Den som har marker som inte nyttjas kan erbjuda djurhållare om de behöver den för skörd eller bete i år. Marker som i vanliga fall bara putsas ner, kanske ska skördas i år?
  • Slå vallarna nu, om det inte är gjort. Vallens utveckling är nästan tre veckor tidigare än normalt och torkan har gjort att tillväxten står stilla. Om vallarna slås nu finns chans till en återväxt och en tredje/fjärde skörd av vallarna när regn kommer. Gödsla till återväxten för att få större mängd.
  • Den som behöver köpa foder måste höra av sig till foderförsäljarna som har kölistor. Det är mycket svårt få tag på foder redan nu. Köp och sälj också via internet till exempel via www.proteintipset.se som för samman köpare och säljare av foder.
  • Skörda spannmålen tidigare än tröskmoget och ensilera som helsäd. Skördetidpunkten påverkar fodervärdet. Utifrån regelverket är det okej att skörda spannmålen som grönfoder/helsäd när den gått i ax. Man behöver inte ändra grödkoden i sin stödansökan.
  • Dispenser för skörd och tillskottsutfodring på betesmarker och slåtterängar, mejla in din begäran om att skörda din slåtteräng eller om du behöver tillskottsutfodra i betesmarken. jordbrukarstod.gavleborg@lansstyrelsen.se
  • Den lantbrukare som behöver skörda eller beta trädan före 1 augusti behöver inte anmäla detta till Länsstyrelsen, eftersom undantag på grund av torkan kan tillämpas i hela länet i år. Även dispenser för att skörda skyddszoner har getts tidigare i sommar.
  • Den som odlar ekologiskt (Krav och EU-ekologiskt) kan söka enskild dispens hos Jordbruksverket för att få använda konventionellt foder. Läs gärna mer på Kravs hemsida under rubriken "Torka och foderbrist".
  • LRF tipsar om hur vi kan samarbeta.öppnas i nytt fönster
  • LRF - Nio punkter som man måste ha koll på som djurhållare men även som privatperson.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2018-10-16 15.51

Tyck till om sidan