bild på ben och skor

Föräldrautbildning ABC Tonår och Föräldrawebben

Är du förälder till en tonåring? Välkommen att delta i en studie om föräldragrupper och online-stöd - start under 2022. Det är ett viktigt projekt, och vi behöver fler deltagare. Alla som deltar är anonyma.

Alla föräldrar, bonusföräldrar eller andra vuxna som lever med tonåringar hemma kan nu anmäla sig till ett forskningsprojekt som leds av Karolinska institutet. I projektet kommer deltagarna antingen att delta i en föräldragrupp som kallas ABC Tonår eller gå en kurs online som kallas Föräldrawebben. I Föräldrawebben har alla deltagare under kursens gång kontakt via chat med en föräldraguide från kommunen. Syftet med både ABC Tonår och Föräldrawebben är att stärka relationen mellan förälder och tonåring och bidra till att tonåringen mår bra. Forskarna kommer att dra lott för att avgöra om anmälda deltagare ska delta i ABC Tonår eller Föräldrawebben. Innan och efter studien kommer alla deltagare och även de tonåringar som vill svara på enkäter online.

Mer information och anmälan

Senast uppdaterad

Länken du klickade på är inte tillåten på den här enheten.