SMÅFÖRETAGARINDEX:OVANÅKERS KOMMUN Så ser småföretagens förutsättningar ut i kommunen år 2022

Förbättrade förutsättningar för småföretagare i Ovanåker

Förutsättningarna för små företag i Ovanåker är bättre än i de flesta andra kommuner i landet. Och jämfört med förra året har förutsättningarna dessutom förbättrats. Det visar en stor kartläggning av Småföretagarnas Riksförbund.

Med Småföretagarindex Länk till annan webbplats. kan Småföretagarnas Riksförbund för tredje året i rad visa förutsättningarna för små och medelstora företag att verka i landets samtliga 290 kommuner.

Ovanåkers kommun är rankad 82 av 290. Det är 85 placeringar bättre än förra året. Möjligheterna att livnära sig som småföretagare är med andra ord bättre än i många andra kommuner.

Det är ett enträget och uthålligt arbete som bedrivs och det är trevligt när det ger utslag på ett positivt sätt, säger Mikael Jonsson, (M), Näringslivspolitiskt ansvarig på Ovanåkers kommun.

Syftet med rankingen är att beskriva förutsättningarna för företagande, snarare än att betygsätta kommunens verksamhet. Rapporten utgör ett användbart underlag för företagare, kommuner, myndigheter och politiker för identifiering av olika förbättringsbehov.

Av samtliga kommuner i Gävleborgs län har Ovanåkers kommun bäst förutsättningar, och hamnar på plats 82 av 290.

Utmaningar och möjligheter i Ovanåker

Baserat på offentlig statistik har Småföretagarnas Riksförbund analyserat nio olika dimensioner av företagande för att ge en helhetsbild av de lokala förutsättningarna. Ovanåker ligger påtagligt bättre till än snittet i fem av dessa och sämre i fyra.

Kapitalförsörjningen, överlevnadsgraden bland nya företag och den kommunala näringspolitiken drar upp kommunens betyg, medan demografin, kommunens välfärdsåtagande och den lokala marknaden är relativa svagheter.

Ladda ner fördjupad rapport för Ovanåkers kommun Länk till annan webbplats. här.

Lista på kommunernas ranking i Småföretagarindex

Stora skillnader mellan kommuntyper

Småföretagarindex visar att de bästa villkoren för företagande finns i storstäder, i pendlingskommunerna kring storstäderna och i landsbygdskommuner med en stark turismsektor. De sämsta villkoren finns i glesbefolkade kommuner utan turism.

Rankingen toppas i år av Ydre kommun i Östergötland, följt av skånska Vellinge och Älvsbyn i Norrbotten. En intressant förändring är att storstadskommunerna fått viss konkurrens av kommuner utanför dessa.

De kommuner som kan erbjuda små företag bäst förutsättningar har också bäst ekonomi. De 50 kommuner med högst betyg har 3,8 procentenheter lägre arbetslöshet än de 50 kommuner med sämst betyg.

Ovanåker är, enligt Sveriges kommuner och regioners (SKR) definition, en landsbygdskommun. Det finns sammanlagt 40 sådana här kommuner. Ovanåker klarar sig bättre än de flesta av dem, och är rankad sju av 40.

Senast uppdaterad