Förbättrad trafiksäkerhet genom Ullungsfors

Trafikverket arbetar för säker trafikmiljö och planerar att bygga om väg 678 genom Ullungsfors och del av väg 681 (vid torget) till en bygdeväg.

Informationsmöte torsdagen den 8 juni i Rotebergsskolans matsal. Presentation och allmänt möte kl.18 men Trafikverket finns där för frågor från kl.17. Välkommen!

Trafikverket informerar om:

  • Vad är en bygdeväg
  • Trafikregler på bygdeväg
  • Tänkta åtgärder, hastighetsdämpande åtgärder samt timglas busshållplatser
  • Tidplan

Besök projektsida www.trafikverket/ullungsforslänk till annan webbplats

Trafikverkets broschyr över BygdevägPDF

Senast uppdaterad 2017-10-26 12.42

Tyck till om sidan