Förbättringsåtgärd på Spelmansvägen

Vi kommer att förstärka Spelmansvägen på en sträcka vid in-/utfart från Faluvägen. Vägen kommer att grävas ur, isoleras, dräneras och förstärkas för att hålla för den tunga trafik som trafikerar vägen.

Arbetet bedrivs på en väghalva åt gången vilket gör att fordon kommer att kunna åka på den aktuella sträckan under byggtiden.

Vid frågor kontakta vår entreprenör Ncc, Bo Tjäder 070-724 43 81.

- Ulf Stålberg, gatuchef

Senast uppdaterad 2017-10-26 11.00

Tyck till om sidan