Förbjudet att vistas i inom det brandskadade området i Ljusdals kommun

Länsstyrelsen har fattat beslut om att det är förbjudet för allmänheten att vistas inom det brandskadade skogsområdet i Ljusdals kommun. Förbudet gäller tills vidare och har tagits för allmänhetens säkerhet. Det är fortfarande lika farligt som under branden att vistas i brandområdet.

Allemansrätten gäller inte i det berörda området.

Undantag

Förbudet gäller inte statliga och kommunala myndigheter som utför uppgifter inom området, eller uppdragstagare som utför uppgifter åt någon statlig eller kommunal myndighet inom området.

Förbudet gäller vidare inte boende, fastighetsägare och övriga rättighetshavare inom området eller uppdragstagare som vistas där för deras räkning.

Den som vistas inom området i syfte att utföra skogs- och markarbeten eller bedriva jakt ska inhämta nödvändig kunskap samt samråda med länsstyrelsen före tillträde till området.

Beslutet gäller från och med torsdagen den 9 augusti kl. 16.00

Om förbudet trotsas kan det medföra böter.

Senast uppdaterad 2019-03-06 16.02