För dig som är god man/förvaltare

Överförmyndarenheten vill ha in din årsräkning senast den 1 mars. Det innebär att den ska lämnas in senast den 28 februari.

Läs noggrant brevet som skickats med blanketterna för att veta vad som gäller och för att undvika missförstånd och att onödig tid får läggas på begäran om komplettering.

Här kan du läsa mer om god manöppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad