Från och med april 2021 benämns SMHIs vädervarningar gul varning, orange varning och röd varning. Röd varning är den allvarligaste graden.

Från och med april benämns SMHIs vädervarningar gul varning, orange varning och röd varning. Röd varning är den allvarligaste graden.

Förnyade vädervarningar

Den 14 april går SMHI över till ett förnyat vädervarningssystem. De nya varningarna blir gul varning, orange varning och röd varning. Röd varning är den allvarligaste graden. Klass 1, 2 och 3 utgår.

Vädret påverkar oss alla på olika sätt, varje dag. Extremt väder kan innebära mycket stora påfrestningar på samhället, men konsekvenserna av vädret kan skilja väsentligt beroende på var i landet, eller under vilken årstid, det inträffar.

Istället för fasta nationella varningskriterier finns i det nya systemet regionalt anpassade tröskelvärden för när varningar kan utfärdas. Syftet med SMHIs vädervarningar är att samhället – alltifrån regioner, länsstyrelser och kommuner till näringsliv och enskilda – ska kunna bygga en bättre krisberedskap. Därför får varningsbeskrivningarna i det förnyade systemet mer tydligt fokus på förväntade konsekvenser av vädret.

Mer regionalt anpassade varningar

I det förnyade systemet kommer en varning utfärdas när vädret väntas medföra konsekvenser eller störningar i samhället. Nuvarande system, som gäller fram till den 14 april, bygger på att en varning utfärdas när vädret passerar bestämda gränser. Exempelvis utfärdas idag snöfallsvarningar utifrån samma kriterier i hela landet, men 20 cm snö ger väldigt olika konsekvenser beroende på om snön faller i Norrlands inland eller i en storstad i södra Sverige.

Nya varningsnivåer – gul, orange och röd

Från och med april benämns SMHIs vädervarningar gul varning, orange varning och röd varning. Röd varning är den allvarligaste graden. Klass 1, 2 och 3 utgår alltså. De nya varningsnivåerna ger information om hur stora konsekvenser vädret kan medföra. En gul varning ska alltså inte tolkas som en klass 1-varning.

Här finns mer information om de förnyade vädervarningarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad