Försäljning av Folkets hem

Vid tisdagens kommunstyrelsesammanträde togs beslutet att häva köpeavtalet för Folkets Hem och att lägga ut fastigheten till försäljning via mäklare igen.

Kommunstyrelsen beslutade vid ett sammanträde den 14 december 2020 att genom en paketförsäljning sälja Cave Gym i Alfta och Folkets Hem i Edsbyn för totalt 800 000 kr.

Köpeavtal ingicks mellan kommunen och avsedd köpare i samband med att besluten fattades.Beslutet överklagades till förvaltningsrätten i Falun och förvaltningsrätten beslutade att försäljningen var ett gynnande av en enskild näringsidkare och att besluten om försäljning skulle upphävas.

När förvaltningsrätten tog beslutet hade köpekontraktet redan skrivits på. Köparen av de båda fastigheterna har fått frågan om de trots giltigt köpekontrakt kan avstå från köpet av båda fastigheterna och köparen är beredd att göra detta för Folkets hem.

Enligt domen från förvaltningsrätten anser man inte att köparen betalat för lite för Cave gym. Problemet är att de båda fastigheterna slogs ihop till ett totalt lägre pris.

Vid tisdagens kommunstyrelsesammanträde togs beslutet att häva köpeavtalet för Folkets Hem och att lägga ut fastigheten till försäljning via mäklare igen. Försäljningen ska göras med den av Kommunfullmäktige beslutade inriktningen att lokalen ska användas för profan verksamhet. Gällande Cave Gym beslutade Kommunstyrelsen att fastigheten säljs till IP Gymmen AB för 750 000 kr.

Håkan Englund (S), kommunstyrelsens ordförande:

- Efter förvaltningsrättens avgörande möjliggör vi nu en ny försäljningsprocess beträffande Folkets Hem. Den grundförutsättning vi har med oss i försäljningen är det beslut fullmäktige har tagit tidigare om att försäljningen ska åstadkomma en profan samlingslokal i Edsbyn. Vi hoppas naturligtvis att de som tidigare lämnat anbud återkommer men vi tar självklart emot anbud från alla intresserade.

Senast uppdaterad