Flygbild över Nabbanområdet.

Förslag på nya bostäder och friluftsliv i Nabban i Alfta

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för nya bostäder och friluftsliv i Nabban i Alfta.

Området, som ligger sydost om Alfta centrum, används idag som friluftsområde. Planförslaget omfattar 13 friliggande villor integrerade i friluftsområdet, en ny tillfartsväg till villorna samt säkerställande av nuvarande användning som friluftsområde.

Kartbild där Nabbanområdet är utmärkt.

Området som omfattas av förslaget är markerat på kartan.

Senast uppdaterad