Området som ligger som förslag till detaljplan för förskola samt bostäder i Ungmansområdet, Alfta

Det markerade området är det som ligger som förslag till detaljplan för förskola samt bostäder i Ungmansområdet, Alfta

Förslag till detaljplan för förskola samt bostäder i Ungmansområdet, Alfta

Förslaget till detaljplanen är nu ute på samråd och synpunkter kan lämnas till och med 2 maj.

Under perioden 19 april – 2 maj finns planen att ta del av här Länk till annan webbplats. samt på biblioteken i Alfta och Edsbyn.

Önskar man inkomma med synpunkter på förslaget kan detta göras skriftligen under samrådstiden och skickas till:
Ovanåkers kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
Hanna Gäfvert
828 80 Edsbyn

eller till plan@ovanaker.se

Senast uppdaterad