Förslag till fiskevårdsplan

Ovanåkers kommun har tagit fram ett förslag till fiske- och vattenvårdsplan. Den visar hur vattendrag i Voxnans avrinningsområde kan restaureras för att främja bland annat fiske. Vi vill gärna ha dina synpunkter på förslaget!

Vi vill ha dina synpunkter senast den 26 augusti. Skicka dina synpunkter till e-post plan@ovanaker.se eller till Ovanåkers kommun, Planeringsavdelningen, 828 80 Edsbyn. Märk kuvertet med "Fiskevårdsplan".

En fiske- och vattenvårdsplan innebär även en bra grund för utvecklingen av det rörliga friluftslivet. I förlängningen kan även vår besöksnäring växa då attraktiva fiskevatten kan locka till sig sportfisketurister. Vi är övertygade om att våra fiskevatten har stora möjligheter att vara en viktig faktor för en större besöksnäring i vår kommun.

Allt detta ger oss en attraktivare kommun för både våra kommuninvånare och våra besökare samt skapar bredare förutsättningar för ett växande entreprenörskap inom turismnäringen.

– Håkan Englund, Kommunstyrelsens ordförande

Senast uppdaterad 2019-08-22 10.36