Frivilliga resursgruppen i södra Hälsingland söker medlemmar!

Frivilliga Resursgruppen (FRG) finns till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen. FRG södra Hälsingland söker nu fler medlemmar!

Frivilliga resursgruppen (FRG), en förstärkningsresurs

Det finns många olika kriser som vårt samhälle kan utsättas för, plötsligt kan en vattenbrist uppstå och kranarna i våra bostäder står tomma. En stor skogsbrand kan bryta ut och påverka stora delar av samhället. Vi kan drabbas av en smitta, kanske till och med en pandemi som sprids, precis som coronapandemin. Vattenbrist, stora bränder och smittspridning påverkar flera viktiga samhällsfunktioner och behovet av förstärkningsresurser blir stort. Då finns FRG runt om i hela landet, beredda att aktiveras för att avlasta kommunerna.

Är du intresserad av att hjälpa till under fredstida kriser och under höjd beredskap? Välkommen till någon av informationsträffarna!

Tid och plats (välj den som passar dig bäst):

8 februari klockan 18:30, Brandstationen i Edsbyn

14 februari klockan 18:30, Brandstationen i Bollnäs

15 februari klockan 18:30, Brandstationen i Söderhamn

Senast uppdaterad