Gångfartsområde i Edsbyn

Efter västra Centralgatan i Edsbyn (utanför ICA) är det ett gångfartsområde, vilket betyder att du får köra i högst ca 7 km/h.

På ett gångfartsområde gäller särskilda krav

Trafikering av gångfartsområde ska ske på de gåendes villkor (de gående har företräde), och i och med detta får fordon endast köra i gångfart. Det vill säga högst i ca 7 km/h, eller (som det ser ut i de flesta bilar) så att hastighetsmätaren står vid den första markeringen.

Du har även i gångfartsområdet väjningspliktlänk till annan webbplats gentemot alla gående, får endast parkera på särskilt anordnade parkeringsplatser och lyder under utfartsregelnlänk till annan webbplats när du kör ut i från området.

Tyck till om sidan