Gävle kommun lämnar Inköp Gävleborg – ny inköpsorganisation tar vid

Gävle kommun utträder ur kommunalförbundet Inköp Gävleborg 1 januari 2020. Det innebär att förbundets uppdrag övergår till att förvalta ingångna gällande avtal.

Gävles utträde innebär också att medlemskommunerna nu själva tar över upphandlingsansvaret för nya upphandlingar fr o m 1 januari 2020 oavsett belopp.

Medlemskommunerna i Hälsingland har under hösten 2019 påbörjat ett arbete med att bygga upp egna inköps-/upphandlingsorganisationer för att fortsättningsvis kunna göra sina egna upphandlingar. När medlemskommunerna i Hälsingland bedömer att det är fördelaktigt kommer de att samarbeta och göra gemensam upphandling, men varje kommun skriver eget affärsavtal med leverantören. Kommunägda bolag samt kommunalförbund ingår inte primärt i nätverkssamarbetet men deras behov av upphandlingsstöd kommer att beaktas när de inte längre kan vända sig till Inköp Gävleborg.

Hur påverkar det mig som nuvarande/potentiell leverantör?

  • Du som är avtalsleverantör påverkas inte, beställningar och leveranser sker som vanligt tills avtalet löper ut.
  • Du som vill se vilka upphandlingar som är på gång gör det via webbplatsen www.inkopgavleborg.selänk till annan webbplats precis som tidigare.
  • Du som vill lämna anbud i en upphandling gör det via webbplatsen www.inkopgavleborg.selänk till annan webbplats precis som tidigare.

För mer information om avtal och upphandlingar

Magnus Haraldsson, ekonomichef, magnus.haraldsson@ovanaker.se, tfn 0271-570 82

Carl-Göran Eriksson, projektledare carl-goran.ericsson@soderhamn.se, tfn 076-820 11 65

Senast uppdaterad 2019-12-11 10.12