GDPR - den nya dataskyddsförordningen

I dag fredag den 25 maj träder EU:s nya dataskyddsförordning i kraft. Den nya lagstiftningen förbättrar skyddet av din personliga integritet. Alla som behandlar personuppgifter berörs av GDPR, som i Sverige ersätter personuppgiftslagen (PUL).

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Det kan exempelvis vara grundläggande uppgifter om dig som namn och kontaktuppgifter, men även ditt foto och telefonnummer.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig. Vi ser till så att personuppgifterna är skyddade hos oss och att de behandlas enligt dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner. Vi har även ett dataskyddsombud som granskar att dessa regler följs.

Läs mer om hur och varför vi behandlar dina personuppgifter, samt vilka rättigheter du har.

Senast uppdaterad 2018-05-24 23.30