Man med en tröja med texten "PEP!" på ryggen.

Foto: Generation Pep.

Generation Pep besökte Gävle

Fredagen 11 september besökte Kronprinsessan, Prins Daniel och Carolina Klüft Gävle tillsammans med Generation Pep. Under dagen fick Kronprinsessparet träffa representanter från bland annat Ovanåkers kommun för att prata om utmaningar och möjligheter med barn och ungas fysiska hälsa.

Besöket inleddes hos Länsstyrelsen Gävleborg där landshövding Per Bill stod värd för ett rundabordssamtal som leddes av Carolina Klüft, verksamhetschef vid Generation Pep.

Projektet generation Pep startades av Kronprinsessparet 2016 och är till för att främja barns hälsa genom att uppmuntra till bra kost och mer rörelse i vardagen. Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Generation Pep vill tillsammans med aktörer från hela samhället driva ett ambitiöst och långsiktigt folkhälsoarbete med barn och unga i fokus.

Runt 30 personer som arbetar med barn och ungas hälsa i länet deltog i samtalet på fredagen. Under rundabordssamtalet diskuterades frågor kring utmaningar och möjligheter kopplat till barn och ungas fysiska hälsa. Therese Styverts Törnberg, folkhälsosamordnare i Ovanåkers kommun var en av de som deltog i samtalet.

Som folkhälsosamordnare i Ovanåkers kommun har jag uppdraget från folkhälsorådet att arbeta preventivt med barns hälsa och övervikt. Då är Generation Pep en god hjälp. Bra och genomtänkt material finns redan och man behöver då inte uppfinna hjulet flera gånger. Grunden i mitt redan påbörjade arbete är samverkan. Vi är många aktörer som gör fantastiska arbeten med barnen i fokus, men vi behöver länka samman aktörerna, och det i ett tidigt skede, säger Therese Styverts Törnberg.

Människor sitter samlade i en lokal.

Foto: Generation Pep.

Den senaste tidens pandemi har förändrat arbetet för många verksamheter. Det har också visat vikten av ett aktivt folkhälsoarbete, och att detta arbete behöver prioritera våra unga för att vår framtida folkhälsa ska förbättras. Samtidigt kunde vi i en Sifo-undersökning, gjord på uppdrag av Generation Pep i våras, se att 1 av 3 föräldrar uppgav att deras barn var mindre fysiskt aktiva nu än innan Covid-19 pandemin slog till och restriktioner infördes.

Vi vet att fysisk aktivitet och hälsosam mat är en viktig faktor för att minska risken för en rad livsstilsrelaterade sjukdomar så som cancer, diabetes typ 2 och hjärt-lungsjukdomar. Trots detta visade Pep-rapporten 2020 att endast 14 procent av barn i Sverige har en hälsosam livsstil.

Vi har en stor utmaning framför oss och Generation Pep arbetar aktivt för att skapa ett ökat engagemang och kunskap i frågan kring barn och ungas hälsa.

Det var en ära att få representera Ovanåkers kommun. Vi är i framkant vad gäller våra barn och hälsa! Nu ska vi bara få hjulen att kugga samman, säger Therese Styverts Törnberg.

Film om Generation Pep

Senast uppdaterad