Illustration av en grupp människor.

Handbok till föräldrar

Idag, onsdagen den 1 juni, är det internationella dagen för föräldrar. Då sätter vi fokus på barns rätt att växa upp under goda, jämlika och trygga förhållanden. Det gör vi bland annat genom att stödja alla föräldrar med Länsstyrelsens handbok ”Barns rättigheter och föräldraskap”.

I handboken kan alla som har barn i sin närhet lära sig mer om barns rättigheter utifrån barnkonventionen och få veta mer om vilket stöd man kan få i sitt föräldraskap.

Senast uppdaterad