Har du eller någon närstående problem med alkohol- eller drogberoende?

Beroendemottagningen i Ovanåkers kommun vänder sig till dig som känner oro för ditt eget eller någon närståendes missbruk av alkohol, narkotika, läkemedel eller spelande med pengar. I mars startas också en stödgrupp för dig som påverkas av någon annans missbruk.

Du som har frågor eller oro för ditt eget missbruk kan få råd och stöd från en alkohol- och drogbehandlare. De tre första samtalen erbjuds kostnadsfritt. Om behov finns för vidare behandling kan du få hjälp att skicka in en ansökan till Socialtjänsten.

Anhöriga, vänner, arbetsgivare och andra som påverkats av någons missbruk är också välkomna att kontakta oss, alltid kostnadsfritt.

Läs mer om beroendemottagningen.

Anhöriggrupp

Under mars startar Beroendemottagningen en anhöriggrupp med sex träffar för dig som anhörig, vän, arbetsgivare eller som på annat sätt påverkas av någons missbruk . Under träffarna finns möjlighet att dela erfarenheter med andra i liknande situation samt få stöd och vägledning av en alkohol - och drogbehandlare. Vi startar när vi har tillräckligt antal sökande.

Anhöriggruppen kostar inget för dig som bor i Ovanåkers kommun.

För deltagande behövs inget biståndsbeslut från socialsekreterare.

Det finns också möjlighet för anhöriga att boka enskilda samtal.

Välkomna!

Kontakta oss

För råd och stöd kring alkohol- och drogmissbruk eller ansökan till anhöriggrupp, kontakta alkohol- och drogbehandlare, tfn 0271- 570 71 eller 0271- 570 75.

Senast uppdaterad 2019-02-25 16.13