Har du koll på radonhalten i ditt hus?

Om du under lång tid bor i ett hus med höga radonhalter ökar risken för att du och din familj kan drabbas av lungcancer. Radon i hus varken syns eller luktar. För att ta reda på om du har radon i ditt hus behöver du göra mätningar. Om radonhalten överstiger 200 Bq/m3 utgör den en hälsorisk.

Mätning av radon är både enkelt och billigt. Mätningarna ska pågå minst två månader mellan 1 oktober och 30 april (eldningssäsong). Resultaten blir säkrare ju längre mätningstiden pågår. När du mäter radonhalten i ditt hus är det viktigt att du lever som vanligt.

Hur gör jag en radonmätning?

För att göra en mätning av radonhalten kan du vända dig till något av dessa ackrediterade mätlaboratorium:

Radonanalys GJAB
länk till annan webbplats
Tfn 046-286 28 80

Radanova Laboratories AB
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Tfn 018-56 88 00

Eurofins Radon Testing Sweden AB
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Tfn 010-4908480

När du anlitar något av ovanstående mätlaboratorium kommer du att få hem mätdosor. Dessa dosor ska placeras ut i huset enligt anvisningarna som följer med. När mätningen är klar skickar du tillbaka mätdosorna till mätlaboratoriumet tillsammans med ett protokoll som du fyllt i. Du kommer sedan få resultatet hemskickat till dig.

När du fått ditt resultat ser vi gärna att du skickar in det till Ovanåkers kommun, miljö- och byggavdelningen. Vi kan sedan använda ditt och andras resultat, som blir en offentlig handling, till att kartlägga radonläget i kommunen.

Vad är radon?

Radon är en radioaktiv ädelgas som bildas naturligt genom att uran i jordskorpan sönderfaller. Radon i inomhusluft kan komma från marken, vattnet eller från byggnadsmaterial.

Mängden radon i hus kan öka om:

  • Det läcker in luft från marken genom sprickor och andra otätheter i husgrunden, i golv, i väggar eller vid rör- och ledningsgenomföringar
  • Om huset är byggt med blåbetong
  • Om radon finns i vattnet som dunstar till inomhusluften
  • Om ventilationen i huset är dålig.

Läs mer om radon och hur du kan minska radonhalterna i ditt hus.

Senast uppdaterad 2018-11-01 12.00