Flygbild över Alfta centrum med vissa gulmarkerade vägområden.

Hur vill du utveckla Alfta centrum?

Mellan den 11 oktober och 10 november har du som medborgare i Ovanåkers kommun möjlighet att tycka till om hur centrummiljöerna i Alfta ska utvecklas.

Senast uppdaterad