Inbjudan till dialogkonferens om sammanhållningspolitikens framtid

Välkommen till dialogkonferensen ”Regional och lokal utveckling utan EU-medel – går det?” Konferensen hålls på Clarion Hotel Winn i Gävle den 17 april.

EU-medlen (strukturfonderna) ska stimulera till att skapa nya och fler arbetstillfällen och samtidigt bidra till ett jämlikt/jämställt och miljömässigt hållbart Europa och på så vis bidra till att höja medborgarnas livskvalitet.

För att få veta hur vi tänker och vad vi vill i Gävleborgs län vill Region Gävleborg bjuda in till en regional dialogkonferens den 17 april i Gävle. Konferensen riktar sig främst till politiker och chefer inom kommuner men även dig som medborgare. Antalet platser på konferensen är begränsade.

Läs mer i inbjudan, anmälan senast 31 marsPDF

Senast uppdaterad 2018-03-23 11.49