Huvudbild för Corona COVID-19

Information med anledning av SVTs granskning av kommunernas inköp av skyddsutrustning

SVT granskar nu statens och kommunenrnas inköp av skyddsutrustning. I sin artikelserie beskriver SVT att Ovanåkers kommun köpt in skyddsutrustning som inte är certifierad.

Ovanåkers kommun arbetar kontinuerligt med att köpa in skyddsutrustning till våra verksamheter. Vi köper alltid in skyddsutrustning som är certifierad.

I det specifika fallet som SVT beskriver i sin artikelserie så stämmer det att vi köpt in munskydd med säkerhetsklass FFP2 som certifierats av ECM. ECM har uppgett att dom varit certifierade men det har kommit till vår kännedom efter inköpet att så inte var fallet.

När vi fick information om detta tog vi beslut omgående att plocka undan dessa munskydd från våra verksamheter. Munskydden hade enbart hunnit användas i ytterst begränsad omfattning av sjuksköterskor vid provtagning av misstänkt smittade brukare inom hemsjukvården. Enligt de riktlinjer som vi följer från Region Gävleborg används inte munskydd av säkerhetsklass FFP2 av personal inom hemtjänsten.

Inköpet av dessa munskydd gjordes i ett läge då Ovanåkers kommun och många andra kommuner hade svårt att få tillgång till skyddsutrustning, det var i slutet av mars.

Vi kan i efterhand konstatera att dessa munskydd inte bidragit till någon smittspridning i våra verksamheter eftersom den begränsade användning gjordes under en tidsperiod vi inte hade någon konstaterad smitta i våra verksamheter.

Mattias Bergström
Stabschef
Ovanåkers kommun

Senast uppdaterad 2020-10-30 11.29