Information om energikartläggningsstöd till små och medelstora företag

Har du ett litet eller medelstort företag som bedriver någon form av tillverkning? Tillverkande små- och medelstora företag har möjlighet att ansöka om ett Energikartläggningsstöd genom Region Gävleborgs ramprojekt Miljöinvesteringar Gävleborg.

Nu arrangeras ytterligare två informationstillfällen, 6 och 7 maj då också Länsstyrelsen deltar med information om Klimatklivetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Klimatklivet ger stöd för investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Finns det oljepannor kvar i kommunen, så passa på att konvertera.

Mötet sker digitalt i Teams
Torsdag 6 maj kl 09.00-10.00 Delta i mötet härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fredag 7 maj kl 13.00-14.00 Delta i mötet här länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Arrangörer
Magnus Olander och Cecilia Hedlöf, Region Gävleborg
Åsa Eklund Öberg, Länsstyrelsen Gävleborg

Senast uppdaterad