Inga krav för kontroll av ventilation/imkanaler

Just nu förekommer det att ett företag ringer till privatpersoner som vill boka tid för ventilationsrengöring (imkanaler) och obligatorisk ventilationskontroll (OVK).

Det finns inte något lagstadgat krav för privatpersoner om rengöring av ventilation och imkanaler. Ansvaret ligger på den privata fastighetsägaren själv. Detta meddelar räddningstjänsten.

För sotning och brandskyddskontroll av eldstäderna i södra Hälsingland ansvarar JO Sotning AB (Bollnäs och Ovanåkers kommuner)

Senast uppdaterad