Julbelysningen i Edsbyn sätts upp på nya platser

Under 2019 har pengar avsatts för att bygga nya fästen och stolpar på ytor och gator som kommunen själv beslutar över. Julbelysningen beräknas kunna sättas upp på nya platser till 1:a advent.

Inför hösten 2018 hade Trafikverket beslutat att inga främmande föremål fick finnas över vägområdet där Trafikverket är ansvarig väghållare (Långgatan) vilket då också gäller juldekorationer. Med anledning av detta kommer belysningen sättas upp på Olof Johanssons väg, Gyllenvägen, Celsiusgatan, Hembygdsgatan och ga Faluvägen.

Senast uppdaterad 2019-10-29 16.29