Krisberedskapsveckan 6-12 maj

Ovanåkers kommun deltar i Krisberedskapsveckan 2019 för att öka invånarnas beredskap inför samhällskriser.

Årets landsomfattande Krisberedskapsvecka arrangeras 6-12 maj. Det är en nationell kampanjvecka för att få hushållen att börja reflektera över hur man tillgodoser behovet av mat, vatten, värme och kommunikation om viktiga samhällsfunktioner som el-, vatten- och telekommunikationer slutat fungera.

Landets kommuner har en viktig roll i samhällets beredskap inför svåra påfrestningar och intresset hos allmänheten för frågor som handlar om vår säkerhet och beredskap är dessutom större än på länge. Förberedda och engagerade invånare stärker kommunens samlade krisberedskap. Därför deltar vi i Krisberedskapsveckan, säger Elin Helmersson, Beredskapssamordnare för Kommunalförbundet Hälsingland.

Om en större kris skulle inträffa och elen försvinner, hur klarar du ett långvarigt avbrott? Eftersom det inte går att ge några tidsgarantier under en samhällskris är det viktigt att man som privatperson är införstådd med på hur man klarar att hantera sin vardag då samhällsservice och tjänster inte fungerar som man är van vid. Vilket ansvar har man som individ och vilket ansvar har kommunen?

Välkommen på information om krisberedskap 7 maj kl. 18.00

Civilförsvarsförbundet informerar om krisberedskap utifrån kommunperspektiv (kommunens krisberedskap) och individperspektiv (hemberedskap) 7 maj kl. 18.00-20.00, Brandstationen, Edsbyn.

"Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner?" Det är budskapet under årets kampanjvecka och syftar till att väcka tankar om den egna beredskapen och det egna ansvaret för att klara vardagen om viktiga samhällsfunktioner plötsligt inte fungerar som vi är vana vid.

Krisberedskapsveckan ska öka kunskapen hos invånarna om den lokala riskbilden och hur vi kan förbereda oss för olika händelser då viktig kommunal verksamhet drabbas av störningar. Det här är kunskap som invånarna behöver ha för att kunna förbereda sig och bidra aktivt vid en händelse, säger Elin Helmersson.

Senast uppdaterad 2019-05-03 07.56