Hannie Seegers vid sin utställning

Hannie Seegers.

Lämna eller stanna? - Om den urbana normen och drömmen om att bo kvar

Vad händer med unga som vill stanna på landsbygden? Hur påverkas de av omgivningens attityd mot att bo kvar? Är det socialt accepterat att vilja stanna på hemorten? Just nu pågår utställningen "Lämna eller stanna Om att få finnas där man är", på Voxnadalens gymnasium.

Utställningen Lämna eller stanna – Om att få finnas där man är", är ett samarbete mellan Hälsinglands Museum, Voxgym och Kultur- och fritidsavdelningen. Den kommer att sitta uppe vid Voxnadalens gymnasium till och med 21 maj och är öppen för allmänheten i grupper om max fem personer.

Livet försiggår inte alltid någon annanstans, visar utställningen där fyra unga som stannat kvar eller återvänt till olika orter i Hälsingland ser på sina liv. De lever sina liv i hembygden av olika anledningar, men utan tveksamhet. Någon är föreningsaktiv, en annan kör lastbil och en tredje driver en mack. Samhällsnytta brukar det kallas, men samtidigt ifrågasätts deras val. Att stanna kvar ligger inte riktigt inom normen. Att flytta från hemorten kan av många unga upplevas som det som förväntades av dem. Upplevelser som bekräftas av avhandlingen "Vinna och försvinna? Drivkrafter bakom ungdomars utflyttning från mindre orter" av forskare Lotta Svensson som också har varit delaktig i att arbeta fram utställningen.

Hannie Seegers sätter upp sin utställning i Voxgyms aula. I förgrunden skymtar ett informationsblad med texten "Lämna eller stanna - om att få finnas där man är"

I Ovanåkers kommun genomförs årligen ungdomsdialoger där unga möter beslutsfattare. Temat för 2021 års ungdomsdialoger var just flytta/stanna, där Lotta Svenssons tidigare avhandling delvis utgjorde underlaget för träffarna. I dialogerna om hur de unga ser på framtiden uppstod starkast engagemang kring en önskan om ökad vuxennärvaro och en förbättrad trygghet. Det fanns en enighet om att dessa två områden skulle prioriteras år 2021/2022. Övriga områden som väckte engagemang var en önskan om ett rikare fritidsutbud, och då med betoning på sporthallarnas utformning, och möjlighet att boka aktiviteter samt en önskan om ett arbete kring ungas attityder gentemot varandra.

Senast uppdaterad