Lämna klagomål på vilda djur via webben

I en naturnära kommun som vår kan vilda djur ibland upplevas som ett problem. Nu kan du lämna in dina klagomål på vilda djur direkt på webben!

Senast uppdaterad