Länets tillgång till livsmedel ses över

Livsmedelsförsörjningen i länet ses över för att kunna trygga tillgången till mat i händelse av kris, det sker genom ett samarbete med Region Gävleborg, Länsstyrelsen och länets kommuner.

Sverige och Gävleborg behöver ett fungerande livskraftigt och lönsamt jordbruk och livsmedelsproduktion för att trygga livsmedelsförsörjningen. Därför beslöts det i samband med Kommunsamråd Gävleborg att Länsstyrelsen, Region Gävleborg och kommunerna i länet ska tillsätta en gemensam arbetsgrupp som får till uppgift att göra en analys av läget och inventera åtgärder som kan vidtas för att stärka livsmedelsförsörjningen i länet. Bland behöver det klarläggas hur varuförsörjningen, kostnadsläget och produktionsutvecklingen inom området kan komma att påverkas av det förändrade omvärldsläget.

Senast uppdaterad