Länsstyrelser i gemensam strandskyddskampanj

Strandskyddade områden ger allmänheten tillgång till bad och friluftsliv och bevarar viktiga naturvärden. Som en del av en gemensam tillsynskampanj besöker Länsstyrelsen Gävleborg Skatöns naturreservat utanför Söderhamn för att kontrollera att strandskyddet följs.

Under augusti och september kommer tio länsstyrelser att göra en gemensam tillsynsinsats i strandskyddade miljöer. Mellan 100 och 200 kontroller kommer att göras på olika håll i landet. Platserna som kontrolleras kännetecknas av en kombination av fritidsbebyggelse och höga natur- och friluftsvärden. Inom ramen för den här kampanjen kommer Länsstyrelsen Gävleborg endast att besöka Skatöns naturreservat utanför Söderhamn. Vid övriga platser i länet är det kommunen som har tillsynsansvar.

– De allra flesta som bryter mot lagen gör det av okunskap och för att de inte förstår hur det påverkar djur- och växtliv. Det är lätt att tänka att min lilla åtgärd inte gör någon skillnad, men om det är en plats med höga naturvärden så får det en direkt påverkan, säger Kristina Höök Patriksson, projektledare för den nationella tillsynsinsatsen.

Senast uppdaterad 2018-08-22 14.11