Länstyrelsen mildrar det utökade eldningsförbudet

Länsstyrelsen har den 31/7 klockan 10.00 lättat på tidigare totala eldningsförbudet. Eldningsförbud gäller fortfarande i skog och mark, också på iordninggjorda grillplatser, men det är nu tillåtet att grilla på egen tomt.

Det eldningsförbud som nu gäller avser all eldning utomhus och omfattar uppgörande av eld och grillning på mark. Eldningsförbudet omfattar även eldning vid särskilt iordningställda grillplatser. Eldningsförbudet omfattar inte grillning på egen tomt.

Senast uppdaterad 2019-05-06 13.23