Legionella i blomjord

Under sommaren 2018 har två fall av legionella upptäckts i Ovanåkers kommun, vilka båda är kopplade till blomjord.

Legionallabakterier kan orsaka lunginflammation om man andas in bakterier som finns i vatten eller jord.

Man kan insjukna genom att andas in jorddamm eller små vattendroppar med bakterien i. De som främst är utsatta är personer med nedsatt infektionsförsvar, nedsatt lungfunktion och rökare.

Legionellabakterier har visat sig kunna överleva komposteringsprocessen även vid temperaturer över 60 °C. Såväl privata som kommersiella jordblandningar kan innehålla höga halter legionella.

Rekommendation från Smittskydd Region Gävleborg:

  • Fukta jorden med exempelvis vattenkanna när du arbetar med kompostjord och inköpt jord i påsar. Undvik att skapa vattendimma eller vattenspray när du fuktar. Genom fuktningen minskar risken att damm virvlar upp och att du andas in jorddammet där legionellabakterien finns.

Mer information:

Folkhälsomyndigheten - Sjukdomsinformation om legionellainfektionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndigheten - Förekomst i miljön och olika vattensystemlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2018-09-28 13.17