Många katter insjuknar i salmonella

Är din katt hängig eller har diarréer? Enligt Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) är det just nu många katter i Sverige som rapporterats insjukna i salmonella. I Ovanåkers kommun har det endast konstaterats enstaka fall av salmonella hos katt men vi vill uppmärksamma problemet.

Håll katter borta från fågelbord där småfåglar matas

Det bästa sättet att hindra katter från att smittas av salmonella är att hålla dem inomhus eller borta från fågelbord där småfåglar matas. Där kan smittan spridas via fåglarnas avföring eller om katten äter en insjuknad fågel.

Om din katt uppvisar symtom ska du kontakta sin lokala veterinär som får göra en klinisk bedömning.

Följ Länsstyrelsens råd vid smitta

Om din veterinär konstaterar att din katt har salmonella får du ett brev från Länsstyrelsen med råd och information om hur du ska sköta hygienen. Det är viktigt att du följer råden för att minska risken att sprida smittan. Smittade katter bör vara inomhus under tiden katten är bärare av salmonella.

Tvätta händerna för att undvika smitta till människa

Även för människor bedöms vilda fåglar och katter vara smittkällor för salmonella. För att undvika smittspridning är det viktigt att tvätta händerna efter att man gjort rent kattlådor och fågelbord, eller varit i kontakt med sjuka katter och fåglar. En smittad katt får inte komma i kontakt med dina livsmedel eller andra djurs foder.

Kom ihåg att barn och äldre är extra känsliga och bör därför undvika miljöer där smittrisken är stor.

Kontakta din husläkare om du misstänker att du har smittats av salmonella.

Mer information om salmonella finns hos Statens veterinärmedicinska anstaltlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Folkhälsomyndigheten.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2018-03-15 13.13