Marita Lindsmyr blir ny kommunchef

Det blir Marita Lindsmyr, nuvarande socialchef, som från och med 23 maj tar över rollen som ny kommunchef på Ovanåkers kommun.

Det var ett enigt KSAU som idag beslutade att Marita Lindsmyr blir den som tar över rollen som ny kommunchef på Ovanåkers kommun. Hon börjar sin nya anställning 23 maj, men kommer fortsätta även som socialchef under tiden ny rekryteras.

Marita har arbetat stor del av sin yrkesverksamma karriär inom offentlig verksamhet och ser med stor entusiasm fram emot sitt nya uppdrag:

- Jag är fantastiskt glad och tacksam över det förtroende jag fått. Det ska bli både spännande, utmanande och intressant att sätta mig in i många nya kommunala frågor. Jag hoppas så klart att min bakgrund och erfarenhet kan bidra till fortsatt utveckling av vår organisation och kommun, till gagn för oss alla som bor och verkar i bygden.

Kommunstyrelsens ordförande Håkan Englund (S):

- Det är med stor tillförsikt och glädje vi idag kan konstatera att vi nu är klara med rekryteringen av ny kommunchef i Ovanåker och att vi idag beslutade att anställa Marita Lindsmyr. Hon har en gedigen erfarenhet av att arbeta i offentlig verksamhet och i Ovanåkers kommun sedan tre år. Vi tror att hennes ledarskap kommer att vara värdefullt för kommunens utveckling.

Från och med 1 juni går Mattias Bergström, tf. kommunchef, tillbaka till sin ordinarie tjänst som chef för miljö- och byggförvaltningen.

Ytterligare upplysningar:
Håkan Englund (S)
Kommunstyrelsens ordförande
Tfn 0271-574 15
E-post: hakan.englund@ovanaker.se

Senast uppdaterad