Karta över  ett markområde väster om Edsbyns centrum. 

Markområde väster om Edsbyns centrum

Ovanåkers kommun har köpt in ett markområde väster om Edsbyns centrum. Kommunen har i dagsläget inga konkreta planer, men anser att området har potential för det rörliga friluftslivet och bostäder.

Vid en eventuell planläggning för t.ex bostäder kommer synpunkter att kunna lämnas under planprocessen.

Senast uppdaterad