Medborgarlöfte med fokus på ungdomar

Ovanåkers kommun har tillsammans med Polisen undertecknat ett medborgarlöfte för 2022. Inriktningen är fortsatt samverkan kring det drogförebyggande arbetet med fokus på ungdomar.

På torsdagen undertecknade Maria Thorén, tillförordnad lokalpolisområdeschef i Hälsingland och Håkan Englund (S), kommunstyrelsens ordförande i Ovanåker, medborgarlöftet för 2022. Löftet är ett komplement till den lokala samverkansöverenskommelsen som redan finns och utgör grunden för att gemensamt öka tryggheten och minska brottsligheten i Ovanåkers kommun. Medborgarlöftet bygger på dialoger med medborgare och medarbetare, statistik över anmäld brottslighet och en samlad lägesbild från samverkanspartners. Syftet är att involvera medborgarna och lyssna på vad de upplever är ett lokalt problem för att skapa en ännu tryggare kommun.

- Det brottsförebyggande arbetet är väldigt viktigt när det gäller framförallt unga. Vi arbetar kontinuerligt mot droger bland ungdomar, men i Ovanåker kommer vi nu att ha ett ökat fokus på att fånga upp unga som riskerar att hamna i missbruk eller kriminalitet. Det är ett långsiktigt arbete där samverkan mellan polis, skola och socialtjänst är avgörande för att vi ska nå framgång. Men vi kommer alla behöva hjälpas åt för att komma tillrätta med det här och där har alla vuxna i samhället en viktig roll, säger Maria Thorén, tillförordnad lokalpolisområdeschef i Hälsingland.

- Ett framgångsrikt brottsförebyggande arbete i Ovanåker kräver bra samverkan mellan kommunen och Polisen. Vi delar ambitionen att gemensamt arbeta för att minska droganvändandet med fokus på ungdomar och att skapa trygga uppväxtvillkor för våra barn och ungdomar, säger Håkan Englund, kommunstyrelsens ordförande på Ovanåkers kommun.

 

Medborgarlöftet med fokus på ungdomar innehåller en rad konkreta åtgärder för att förebygga droger, minska droganvändandet och nyrekryteringen som Polisen och kommunen tillsammans lovar att genomföra. Det handlar om att vara på platser där ungdomarna vistas, genomföra temakvällar på fritidsgårdar, fortsätta att arbeta med trygghetssatsningen där vuxna ska finnas i centrum på kvällstid under helger och utbilda föräldrar, kommunanställda och allmänheten inom ANDT-området (ANDT = Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak).

Senast uppdaterad