Miljö- och byggnämnden har beslutat om utsläppsförbud på 11 fastigheter i kommunen

Den 27 juni beslutade miljö- och byggnämnden om utsläppsförbud med vite på 11 fastigheter i kommunen. Fastigheterna som beslutet rör har enskilda avloppsanläggningar som inte uppfyller kraven som ställs i Miljöbalken.

Ett bristfälligt avlopp som inte renar avloppsvattnet kan bidra till övergödning av sjöar och vattendrag. Det finns även en risk för sjukdomar hos människor och djur, då ett orenat avloppsvatten innehåller bakterier och virus.

- Det här är den sista utvägen och någonting som vi absolut vill undvika. Men beslutet berör enskilda avlopp som har varit dåliga under en lång tid. De ligger dessutom i områden som är känsliga för övergödning, säger Per Helgesson (S), ordförande i miljö- och byggnämnden.

Senast Ovanåkers kommun gjorde en inventering av enskilda avlopp i kommunen var på 80-90-talet. Inventeringen följdes upp 2011 och sedan dess har miljö- och byggnämnden arbetat för att alla bristfälliga avlopp från den inventeringen ska åtgärdas.

- Vi har ett hundratal fastigheter fortfarande som behöver åtgärda sitt avlopp. Vårt mål är såklart att fastighetsägarna själva åtgärdar avloppet och att vi slipper besluta om utsläppsförbud , säger Mattias Bergström, miljö- och byggchef.

Kontakt

Mattias Bergström
Miljö- och byggchef, Ovanåkers kommun
Tfn 0271-570 37
mattias.bergstrom@ovanaker.se

Per Helgesson (S)
Ordförande miljö- och byggnämnden, Ovanåkers kommun
Tfn 0271-570 43
per.helgesson@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2019-07-01 14.23