Minoritetsspråkens flaggor

Minoritetsveckan i Gävleborg - Fokus på nationella minoriteter och minoritetsspråk

I Sverige har vi fem erkända nationella minoriteter: samer, judar, tornedalingar, sverigefinnar och romer. Minoritetsveckan i Gävleborg, med början i dag måndag 4 oktober, ska öka kunskapen kring dessa.

Minoritetsveckan i Gävleborg 2021 är ett samarrangemang mellan Region Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg, länets kommuner, organisationer och civilsamhället. Veckan syftar till att lyfta och öka kunskapen om samtliga av Sveriges fem erkända nationella minoriteter och minoritetsspråk genom bland annat fysiska som digitala föreläsningar, samråd, utställningar, bokbord, dialoger och kulturevenemang.

På biblioteken i Alfta och Edsbyn skyltar de med böcker om de nationella minoriteterna och deras språk, böcker på de olika minoritetsspråken och böcker på svenska skrivna av författare som tillhör de nationella minoriteterna. Det finns också informationsbroschyrer att hämta.

Programmet för minoritetsveckan i Gävleborg hittar ni här: https://www.regiongavleborg.se/minoritetsveckanlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad