Nominera Årets företagare i Ovanåker

Nu är det dags att nominera företagare till Årets Företagare Ovanåker 2018! Ta chansen att nominera duktiga företagare och goda förebilder.

För att bli nominerad till utmärkelsen Årets Företagare ska kriterierna nedan uppfyllas. 

Företagaren ska:

Äga & Driva
Inneha ett betydande ägande av företaget. Man ska ha majoritetsägande. Det går bra med finansiärer om ägaren är näst största ägare. Eftersom utmärkelsen går till företagaren är det viktigt att hen är verksam i företaget. Det innebär att man ska ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning. Viktigt eftersom det är företagaren som är i fokus och därmed dennes inflytande och påverkan som ska belönas.

Ledare & Förebild
Genom gott ledarskap vara en god förebild och ambassadör för företagare. Exempel på det är att företagaren tar samhällsansvar och/eller deltar i lokalsamhället och/eller har påverkat politiken till godo för andra/ företagare i regionen och/eller uppmuntrar mångfald.

Kreativitet & Innovation
Visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras. Exempel på det är att hen gjort något nytt inom sin bransch, utvecklat en befintlig produkt och/eller banat väg för nya sätt med sitt företagande.

Lönsamhet & Tillväxt
Ha uthålligt god lönsamhet. Med god lönsamhet avses att den är långsiktigt stabil eller att man har återinvesterat i företaget för fortsatt tillväxt. Företagets marginal ska jämföras med andra i samma bransch, inte med alla andra branscher.

Formella krav
Inte ha några betalningsanmärkningar i närtid. Betalningsanmärkningen ska ställas i relation till verksamheten. Företagaren får inte nyligen vara dömd i domstol.

En lokal jury kommer att granska att inkomna nominerade företagare uppfyller kriterierna och utse tre finalister och en vinnare. 

Maila din nominering senast 25 januari (namn på företagaren och företaget samt en motivering) till woxnadalen@gmail.com

Läs mer på Företagarnas webbplatslänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 2018-01-15 13.06