Nu är det dags för upprustning Västra Centralgatan!

Kommunens entreprenör NCC kommer att starta arbetena på Västra Centralgatan från Västergatan till Åkergatan under vecka 34.

Vi kommer att gräva ur hela gatan och den kommer att isoleras så att den ska klara tjälen betydligt bättre.

Det blir fortsättningsvis gång- och cykelvägar på båda sidor om gatan och på sidan mot Hingsten blir det parkeringsfickor precis som det är nu, men lite mer uppstyrt och något träd däremellan.

Utöver det kommer gatubelysningen att bytas ut mot armaturer med LED-lampor.

Arbetet kommer att ta cirka fem veckor och vägen kommer att vara avstängd från Västergatan till Åkergatan under större delen av den perioden. Trafiken leds om via Västergatan-Apoteksgatan-Åkergatan under byggtiden.

Vi beklagar att det kan bli problem för dig under arbetets gång men hoppas på överseende med det. Om du har några frågor, tveka inte att kontakta entreprenörens ombud Bosse Tjäder på tfn 070-724 43 81.

Senast uppdaterad 2018-11-29 11.07