Nu är Ristippen öppen för både kompostering och risavfall igen

Tack för visad hänsyn och förståelse under den långa stängningen.

Påminner även om att det är absolut förbjudet att slänga plast, metall, rivningsvirke, sten och stubbar inom anläggningen.

Entreprenören upptäckte även denna gång avfall som inte hör hemma på en ris-/kompostanläggning. Det kan medföra att tillgängligheten inte kan garanteras till att vara öppet dygnet runt året om och även medföra stora reparationskostnader.

Senast uppdaterad