Kommunstyrelsens ordförande Håkan Englund (S) inviger den nya huvudentrén, kommunvägledning och de säkra samtalsrummen genom att klippa en telefonsladd.

Kommunstyrelsens ordförande Håkan Englund (S) inviger den nya huvudentrén, kommunvägledning och säkra samtalsrum genom att klippa en telefonsladd.

Nu har kommunens nya entré och besöksrum invigts

Kl. 12 idag invigdes kommunens ombyggda huvudentré, kommunvägledning och säkra samtalsrum.

Kommunstyrelsens ordförande Håkan Englund (S) invigningstalade. Politiker och tjänstepersoner som varit involverad i byggprocessen deltog.

Under de senaste tre månaderna har kommunkontorets huvudentré och reception varit stängd på grund av ombyggnationer. Ombyggnationen är ett resultat av ett arbetsmiljöarbete av att ha ändamålsenliga lokaler för medarbetarna. Nya kontor för kommunvägledningen och två nya besöksrum, främst för socialförvaltningen, har byggts.

Fokus vid ombyggnationen har varit säkerhet och tillgänglighet. Tillgänglighetsanpassningar har gjorts, bland annat är receptionsdisken anpassad för både stående och sittande besökare.

Senast uppdaterad