Gångväg efter Voxnan vid Bäckområdet

Den gula markeringen visar var gångvägen kommer att anläggas. Under förutsättning att tillstånd ges av Mark- och miljödomstolen kommer en bro att förbinda de båda sidorna av Voxnan.

Nu startar utvecklingen av Bäckområdet!

Ovanåkers kommun och Svenska Fönster påbörjar nu tillsammans utvecklingen för att tillgängliggöra ett centralt friluftsområde vid Bäck i Edsbyn. Arbetet kommer ske med bland annat grävare och vi vill uppmana alla att visa hänsyn och välja annan väg än där arbeten pågår.

Under maj kommer det att pågå arbeten på den norra sidan om Voxnan. Ovanåkers kommun kommer då att röja en del sly som växer intill vattnet. Samtidigt börjar även Svenska Fönsters entreprenör med markarbeten. En del av den befintliga vallen längs med Voxnan kommer att breddas och en grusad gångväg kommer anläggas på vallen.

Under den här perioden kommer det utföras arbeten med grävmaskiner och lastbilar kommer att trafikera området. Därför ombeds alla som vistas i området att visa hänsyn och välja en annan väg än där arbeten pågår.

Senast uppdaterad